Consoltech konsulting

Usługi

Specjalistyczne usługi w zakresie fotowoltaiki (analiza opłacalności inwestycji w systemy fotowoltaiczne, projektowanie instalacji, analiza pracy instalacji).

Szkolenia PV 3

Szkolenia

Profesjonalne szkolenia z fotowoltaiki (projektowanie i eksploatacja systemów, aspekty prawne i administracyjne, analiza finansowa inwestycji).

PV investor 2

Oprogramowanie

Kompleksowe programy komputerowe do analizy technicznej i finansowej projektów z obszaru energetyki odnawialnej oraz efektywnego wykorzystania energii.